Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CHÂU ĐĂNG DỰ 13/08/2022
3 TRẦN CÔNG DƯƠNG 13/08/2022
4 LÊ THỊ BÍCH THỦY 13/08/2022
5 Bùi Thị Thanh Huyền 13/08/2022
6 VŨ HỒNG VIỆT 13/08/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 13/08/2022
8 LÊ THỊ BÍCH THỦY 13/08/2022
9 LÊ THỊ DUY LAN 13/08/2022
10 LÊ THỊ THU TRÂN 13/08/2022 29/08/2022