Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN TẤN VHẬU 23/01/2022
3 NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM 23/01/2022
4 NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM 23/01/2022
5 LÊ NGUYỄN THIÊN TRANG 23/01/2022
6 NGUYỄN NGỌC SƠN 22/01/2022
7 HỨA TÍCH TUYỀN 22/01/2022
8 TỪ THANH PHONG 22/01/2022
9 LƯƠNG VĂN NAM 22/01/2022
10 NGUYỄN VŨ ĐƯỢC 22/01/2022