Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 18/06/2021
2 LÊ TRẦN HOÀI NAM 18/06/2021
3 TRẦN THỊ MỸ LINH 18/06/2021
4 THAI THI KIM QUY 18/06/2021
5 NGUYỄN VĨNH THÀNH 18/06/2021
6 Đặng Trọng Thành 18/06/2021
7 PHẠM TRUNG KHÁNH 18/06/2021
8 BÙI THỊ KIM THÙY 18/06/2021
9 NGUYỄN KIM HOÀNG 18/06/2021
10 Nguyễn Hoàng Linh 18/06/2021