Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ông Thành Lai 21/01/2021
2 TRẦN VĂN THI 21/01/2021
3 Võ Thanh Huyền 21/01/2021
4 NGUYỄN THỊ Ngọc Trâm 21/01/2021
5 NGÔ VĂN LÂM 21/01/2021
6 phạm thu hồng 21/01/2021
7 Nguyễn Trọng Tín 21/01/2021
8 ĐÀO THỊ VÓC 21/01/2021 27/01/2021
9 YAN WAI MING 21/01/2021 26/01/2021
10 Trương Vân Trường 21/01/2021