Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ QUANG THÀNH 27/05/2022 01/06/2022
3 DƯƠNG VĂN BẢY 27/05/2022
4 TẠ KIM NHUNG 27/05/2022
5 Hồ Phương Tuấn 27/05/2022
6 ĐỖ NGUYÊN THÙY TRANG 27/05/2022
7 LÂM CHANDRA 27/05/2022
8 CÔNG TY TNHH ANH KHOA - DEVELOP 27/05/2022
9 Nguyễn Hồng Thắm 27/05/2022
10 Phạm Minh Hồng 27/05/2022