Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Hồng Nhung 22/09/2021 27/09/2021
2 LÂM QUANG HIẾU 22/09/2021
3 HÀ THỊ DUYÊN 22/09/2021 27/09/2021
4 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 22/09/2021
5 Vũ Thị Bích Viên 22/09/2021 29/09/2021
6 Phạm Như Quỳnh 22/09/2021
7 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 22/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 22/09/2021 27/09/2021
9 LÊ THỊ THU PHƯỢNG 22/09/2021 27/09/2021
10 NGUYỄN HỮU CẢNH 22/09/2021 29/09/2021