Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ANH QUỐC - NGUYỄN THỊ THANH MAI 19/10/2021 09/11/2021
2 NGUYỄN THÀNH LUÂN 19/10/2021 09/11/2021
3 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 19/10/2021 09/11/2021
4 TRƯƠNG MỸ ÁI 18/10/2021
5 LÊ QUANG HÒA 18/10/2021
6 DANH CHIÊN 18/10/2021
7 Châu Anh Khoa 18/10/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 18/10/2021
10 ĐẶNG THỊ KIM KHA 18/10/2021