Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Thạch Rít Thi 01/12/2021
3 DIỆP LỆ NGỌC 01/12/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 01/12/2021
5 TRẦN CHÍ THANH 01/12/2021
6 DƯƠNG TRÚC KHUÊ 01/12/2021
7 DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN 01/12/2021
8 CÔNG TY TNHH ASIA PAYROLL 01/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOGEN(Phạm Văn Nghiệp) 01/12/2021
10 PHẠM THỊ HẬU 01/12/2021