Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vĩnh Ngọc Bảo 03/10/2022 18/10/2022
3 Nguyễn Thị Ái Nguyên 03/10/2022
4 NGUYỄN CÔNG TÍNH 03/10/2022
5 phan thị quý dung 03/10/2022
6 PHAN THỊ MỸ LINH 03/10/2022
7 VÕ THỊ TUYẾT MAI 03/10/2022
8 TÔ ÁNH HỒNG 03/10/2022
9 PHẠM NGỌC KIM OANH 03/10/2022
10 Lê Hoài An 03/10/2022