Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM HỒNG NGUYÊN 20/10/2020
2 Lê THỤY NGỌC HUỆ 20/10/2020
3 Trương Bá Quang 20/10/2020
4 TRẦN THỊ HẠNH 20/10/2020
5 NGUYEN NGOC TRANG 20/10/2020
6 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 20/10/2020
7 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 20/10/2020
8 Nguyễn Lê Phương Linh 20/10/2020
9 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/10/2020 26/10/2020
10 Trương Thị Mỹ Linh 20/10/2020