Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phùng Tuấn Bảo 15/08/2022
3 HỒ TRỌNG HÙNG ANH 15/08/2022
4 Trần Thị Mai TRang 15/08/2022
5 Nguyễn Thị Hương Giang 15/08/2022
6 LÊ THỊ THU GIANG 15/08/2022
7 Trần Nguyễn Tấn Duy 15/08/2022
8 HUYNH NGOC QUYEN 15/08/2022
9 Võ Thị Minh Trang 15/08/2022
10 KIỀU THỊ THIÊN NGA 15/08/2022