Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022
3 ENG CHÍ CHHONG 23/05/2022
4 nguyễn thị thu thủy 23/05/2022
5 Ngô Thanh Long 23/05/2022
6 LÊ ANH HOÀNG 23/05/2022
7 Lê Thị Ni Na 23/05/2022
8 Võ thái nguyên 23/05/2022
9 Võ Thanh Minh Trí 23/05/2022
10 PHAN THI KIEU THANH 23/05/2022