Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 Huynh Thi Ngoc Binh 22/10/2021 11/11/2021
4 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 22/10/2021
5 PHAN THỊ THANH THÚY 22/10/2021
6 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 22/10/2021
7 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 22/10/2021
8 Lê Nguyễn Đông Quân 22/10/2021
9 TRẦN TIẾN ĐẠT 22/10/2021
10 PHẠM ĐỨC THẮNG 22/10/2021