Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỘNG THU 16/07/2019
2 CHÂU QUỐC NGHĨA 16/07/2019 19/07/2019
3 Tiêu Bích Thùy 16/07/2019
4 TRƯƠNG NGỌC HƯƠNG 16/07/2019 17/07/2019
5 Phan Thị Nhiên 16/07/2019 19/07/2019
6 bưu điện 16/07/2019 16/07/2019
7 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 16/07/2019 19/07/2019
8 TIÊU CHÍ TOÀN 16/07/2019 17/07/2019
9 bưu điện 16/07/2019 16/07/2019
10 Công ty CP XT TM và QC Quốc tế 16/07/2019 23/07/2019