Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THÚY KIỀU 26/05/2022
3 Lê Thị Thảo 26/05/2022
4 Nguyễn Mỹ Tiên 26/05/2022
5 TRẦN MẠNH HÙNG 26/05/2022
6 Nguyễn Thị Nguyệt 26/05/2022
7 NGUYỄN NHẬT ÁNH 26/05/2022
8 Phùng Thị Vân Anh 26/05/2022
9 PHAM THI THU HA 26/05/2022
10 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Phú Xuân 26/05/2022