Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 TRẦN VĂN THI 06/07/2022
4 Lê Thị Tình 06/07/2022
5 PHẠM VĂN LUẬN 06/07/2022
6 TRẦN THỊ MAI 06/07/2022
7 Nguyễn Thị Kim Thuận 06/07/2022
8 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 06/07/2022
9 phạm ngọc khánh 06/07/2022
10 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 06/07/2022