Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN BẢO TRÂN 04/06/2020 05/06/2020
2 Phan Thị Ngọc Bảo 04/06/2020 05/06/2020
3 TRẦN NGỌC YẾN THANH 04/06/2020
4 DƯƠNG TUYẾT HẠNH 04/06/2020
5 ĐẶNG THỊ KIM LIÊN 04/06/2020 09/06/2020
6 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 04/06/2020 09/06/2020
7 PHAN VĂN KHOA 04/06/2020 09/06/2020
8 UBND Phường Thảo Điền (đường 43) 04/06/2020 24/07/2020
9 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 04/06/2020 09/06/2020
10 UBND Phường Thảo Điền (đường 66) 04/06/2020 24/07/2020