Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Thùy Vân 18/06/2021
2 Hoàng Thục 18/06/2021
3 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/06/2021
4 NGUYỄN MINH GIANG 18/06/2021
5 VÕ MINH TRIẾT 18/06/2021 23/06/2021
6 NGUYỄN VĂN THÀNH ( HUỲNH THỊ THANH TRÚC - NH) 0903029469 18/06/2021 21/06/2021
7 Bưu điện (Liên hệ: Phạm Minh Ngọc) 18/06/2021 23/06/2021
8 HÀ TIẾN THÍA 18/06/2021 21/06/2021
9 PHẠM HỮU MINH 18/06/2021
10 NGUYỄN HỮU DUNG 01000 18/06/2021 21/06/2021