Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
2 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
3 Phạm Như Quỳnh 15/04/2021
4 Khưu Thị Châu 15/04/2021
5 NGUYỄN ĐỨC HUY HOÀNG 15/04/2021 16/04/2021
6 Phạm Như Quỳnh 15/04/2021 27/04/2021
7 HUỲNH VĂN QUAN - ĐẶNG THỊ KIM HOA 15/04/2021 16/04/2021
8 NGUYỄN BÁ NGHỊ 05200 15/04/2021 16/04/2021
9 ĐÀO VĂN CHẤT - VŨ THỊ THƠM 15/04/2021 16/04/2021
10 TRƯƠNG THỊ DIỄM THÚY 15/04/2021 16/04/2021