Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THOẠI XƯƠNG 26/10/2021
3 NHAN HUY CƯỜNG 26/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
5 LƯU MUỐI 26/10/2021 28/10/2021
6 NGUYỄN THỊ THUẬN 26/10/2021
7 Phan Thị cẩm Loan 26/10/2021 02/11/2021
8 Đào Hữu Lộc 26/10/2021 02/11/2021
9 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 26/10/2021
10 TRẦN PHÚ 26/10/2021