Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Tài 03/12/2021
3 Lê Thị Xuân Tuyến 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÀI LỘC 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
6 trương thị hoa 03/12/2021
7 nguyễn thị thảo 03/12/2021
8 LÂM MINH TUẤN-FEDEX 03/12/2021
9 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
10 Võ Tá Dũng 03/12/2021