Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Quân 20/05/2022 20/06/2022
3 Phan Thị Huyền 20/05/2022
4 THÁI HỌC KHIÊM 20/05/2022
5 Trần Thiên Thanh 20/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THU VÂN 20/05/2022 25/05/2022
7 KHƯU GIA MỸ 20/05/2022
8 Hà Quốc Dũng - Lâm Thái Thái 20/05/2022 07/06/2022
9 TRẦN NGUYỄN THÁI BÌNH 20/05/2022
10 TRẦN THỊ THU CÚC 20/05/2022 24/05/2022