Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 LÊ THỊ QUẾ 24/01/2022
5 NGUYỄN THỤC ANH 24/01/2022
6 NGUYỄN NHẬT AN 24/01/2022
7 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG 24/01/2022 26/01/2022
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/01/2022 26/01/2022
9 LƯU MỸ VÂN 24/01/2022 26/01/2022
10 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 24/01/2022 26/01/2022