Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị hồng nhung 19/05/2022
3 Ngô Quang Hiếu 19/05/2022
4 Trần Thị Kim Thơ 19/05/2022
5 TRỊNH THỊ HUỆ 19/05/2022
6 Phạm Nhựt Tịnh 19/05/2022
7 PHAN THỊ CẨM NHUNG 19/05/2022
8 NGUYỄN THỊ KIM CHI 19/05/2022
9 Nguyễn Thị Út 19/05/2022 23/05/2022
10 Nguyễn Thị Tại 19/05/2022 23/05/2022