Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ HUỲNH ĐỨC 27/10/2020 30/10/2020
2 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/10/2020
3 Phan Nguyễn Vân Anh 27/10/2020
4 VÕ VĂN TRUNG 27/10/2020 17/11/2020
5 PHAN THỊ THÚY PHƯỢNG 27/10/2020
6 Bưu điện (Lê Kỳ Bảo) 27/10/2020 30/10/2020
7 LÊ THÀNH DŨNG 27/10/2020 12/11/2020
8 Bưu điện (Lê Kỳ Bảo) 27/10/2020 30/10/2020
9 NGUYỄN VĂN THÂN - NGUYỄN THỊ THANH MAI 27/10/2020
10 NGUYỄN NGỌC ÁNH 27/10/2020 30/10/2020