Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bình An 28/01/2022
3 PHẠM THỊ LÝ 28/01/2022 11/03/2022
4 Nguyễn Thị Hương 28/01/2022
5 NGUYỄN QUANG TÂM 28/01/2022 18/02/2022
6 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 28/01/2022 07/02/2022
7 PHẠM THỊ LÝ 28/01/2022 11/03/2022
8 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 28/01/2022 09/02/2022
9 PHẠM HỒNG LOAN 28/01/2022 11/02/2022
10 BÙI THỊ KIM CHI 28/01/2022 18/02/2022