Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Tô Ánh Nguyệt 27/01/2022
4 Đặng Thị Lan Anh 27/01/2022
5 Phan Thanh Phong 27/01/2022
6 Trần Thị Thảo 27/01/2022
7 Phạm Phúc Kha 27/01/2022
8 Ngũ Kim Chi 27/01/2022
9 LÊ THÙY DUNG 27/01/2022
10 NGUYỄN TỰ QUANG 27/01/2022 24/02/2022