Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 06/05/2021
2 Nguyễn Thị Ngọc Vân 06/05/2021
3 Mai Thị Đoan Trinh 06/05/2021
4 Bùi Thục Tuệ Thanh 06/05/2021
5 KHƯU THỊ KIỀU MY 06/05/2021
6 Nguyễn Thị Vân 06/05/2021
7 Nguyễn Văn Thành 06/05/2021
8 NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG 06/05/2021
9 Bùi Thục Tuệ Thanh 06/05/2021
10 tiết hưng an 06/05/2021