Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thị Thùy 24/07/2021
2 NGUYỄN BẠCH TƯỜNG VI 24/07/2021
3 CHÂU NGUYỄN DIỄM ANH 24/07/2021
4 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 24/07/2021 09/08/2021
5 PHẠM THỊ HỒNG LOAN 24/07/2021 26/07/2021
6 BÙI QUỐC TIẾN 24/07/2021 09/08/2021
7 Nguyễn Thuỳ Duyên 24/07/2021
8 BÙI THỊ XUYẾN 24/07/2021 07/09/2021
9 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 23/07/2021
10 CÙ THÀNH LONG 23/07/2021