Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thùy Liên 17/05/2021
2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ - KẾ TOÁN Á CHÂU 17/05/2021
3 Phạm Nguyễn Yến Nhi 17/05/2021
4 NGUYỄN VĂN THANH 17/05/2021
5 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 17/05/2021
6 NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 17/05/2021
7 Nguyễn Minh Đức 17/05/2021 18/05/2021
8 Trần Nguyệt Thu 17/05/2021
9 Nguyễn Thị Linh Huệ 17/05/2021
10 NGUYỄN HỮU THÔNG 17/05/2021 28/05/2021