Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THU THẢO 20/05/2022
3 vòng mi lan 20/05/2022
4 TRẦN VĂN HÓA 20/05/2022
5 PHẠM HẢI HƯNG - BƯU ĐIỆN 20/05/2022 30/05/2022
6 PHAN THI NGOC SUONG 20/05/2022
7 Lê Thị Ánh Thơ 20/05/2022
8 Hồ Thị Phước Hóa 20/05/2022
9 Cao Thị Hồng Diễm 20/05/2022
10 Nguyễn Thành Tâm 20/05/2022