Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Hoàng Dung 17/05/2022
3 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/05/2022
4 đỗ mạnh tiến 17/05/2022
5 Tăng thị Kiều Hạnh 17/05/2022
6 Trần thị Bé 17/05/2022
7 Nguyễn Minh Cường 17/05/2022
8 NGÔ THỊ QUỲNH 17/05/2022
9 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 17/05/2022
10 Trần Văn Tiến 17/05/2022