Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 21/05/2022
3 Huỳnh Kim Hằng 21/05/2022
4 Trương Thị Hường 21/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 21/05/2022
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THIÊN PHÁT 21/05/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SERA 21/05/2022
8 Lương Thảo Trinh 21/05/2022
9 hứa mẫn yến 21/05/2022
10 NGUYỄN TRẦN ĐÔNG ANH 21/05/2022