Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Mộng Tuyền 24/05/2022
3 Lê Quỳnh Đoan Trang 24/05/2022
4 Huynh Thi Thu Cuc 24/05/2022
5 Nguyễn Thị Kim Phúc 24/05/2022
6 Nguyễn Trần Anh Thư 24/05/2022
7 Trần Thị Kiều Trân 24/05/2022
8 Nguyễn Hồng Nguyên 24/05/2022
9 lê thị bích ngân 24/05/2022
10 Công ty TNHH TM DV Huy Gia Phương 24/05/2022