Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Mondovino 03/12/2021
3 BIỆN THIÊN THƯ 03/12/2021
4 LÊ VƯƠNG THẮNG 03/12/2021
5 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
6 Huỳnh Thị Diễm My 03/12/2021
7 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
8 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
9 Trần Thị Hồng 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ DUNG 03/12/2021