Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thị Thúy Hằng 03/12/2021
3 Phạm Thị Ninh 03/12/2021
4 Nguyễn Kim Ngọc 03/12/2021
5 mai thanh hưng 03/12/2021
6 lê thị dung 03/12/2021
7 Nguyễn Kim Ngọc 03/12/2021
8 LÂM QUỐC DŨNG 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Diệu Kiều 03/12/2021
10 PHẠM TRẦN THÙY TRINH 03/12/2021