Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 17/09/2021 24/09/2021
2 Nguyễn Linh Hà 17/09/2021 28/09/2021
3 NGUYỄN PHONG BA 17/09/2021 28/09/2021
4 Nguyễn Thị Đăng An 17/09/2021 24/09/2021
5 Lý Thùy Trang 17/09/2021 24/09/2021
6 Trần Thị Ngọc Huyền 16/09/2021
7 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 16/09/2021
8 Nguyễn Thị Hiền 16/09/2021
9 NGUYỄN THỊ THANH 16/09/2021
10 HUỲNH NGỌC HƯƠNG 16/09/2021