Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Phương Loan 16/09/2019
2 TRẦN KIM HỒNG 16/09/2019 02/10/2019
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 16/09/2019
4 Lê Thành Đạt 16/09/2019
5 TRẦN LAN PHƯƠNG 16/09/2019 19/09/2019
6 GIANG MINH TRƯỜNG 16/09/2019 08/10/2019
7 Phan Thị Hồng Thái 16/09/2019
8 Lê Đăng Quân 16/09/2019
9 PHẠM VĂN TÂM 16/09/2019
10 Phạm Văn Tiến 16/09/2019 19/09/2019