Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN CÔNG MINH 11/08/2020
2 VƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 11/08/2020
3 Dương Bích Thủy 10/08/2020
4 NGUYỄN THỊ DUNG TRINH 10/08/2020
5 TRAN THI XUAN HIEN 10/08/2020
6 LÊ QUANG HẠNH 10/08/2020
7 NGUYỄN THÀNH LỘC 10/08/2020
8 Nguyễn Thanh Kha 10/08/2020
9 ĐINH THỊ LỆ HẰNG 10/08/2020
10 Lê Thị Huyền Anh 10/08/2020