Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VƯƠNG MỘC HIỀN 15/04/2021
2 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
3 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
4 Phạm Như Quỳnh 15/04/2021
5 Khưu Thị Châu 15/04/2021
6 Phạm Gia Hựu - Nguyễn Thị Thu Huệ 15/04/2021 10/05/2021
7 NGUYỄN HỮU QUÂN 15/04/2021 27/04/2021
8 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 15/04/2021 16/04/2021
9 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 15/04/2021 04/05/2021
10 LƯU LONG HỒ-PHẠM THỊ ĐẬM 15/04/2021 04/05/2021