Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG KIM QUAN 19/04/2021
2 TRẦN VĂN LỢI 19/04/2021
3 NGUYỄN ĐĂNG PHÚ 19/04/2021
4 LÊ MINH THẾ 19/04/2021
5 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 19/04/2021
6 Nguyễn Đức Nam 19/04/2021
7 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 19/04/2021
8 VÕ HOÀNG LONG 19/04/2021
9 Lê Thị Cẩm Nguyên 19/04/2021
10 vũ công thức 19/04/2021 20/04/2021