Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TỪ THỊ NHẠN 07/10/2022
3 Nguyễn Nhật Vũ 07/10/2022
4 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 07/10/2022
5 Lê Thy Thơ 07/10/2022
6 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
7 Phạm Công Thành 07/10/2022
8 Đoàn Thị Thuận 07/10/2022
9 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 07/10/2022
10 Đỗ Trung Quân 07/10/2022