Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TRẺ EM XUẤT KHẨU VECO 29/11/2021
3 Lê Thị Kim Phượng 29/11/2021
4 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 29/11/2021
5 Lê Thị Như Cát Tiên 29/11/2021
6 Lê Nguyễn Khánh Hà 29/11/2021
7 Lê Nguyễn Khánh Hà 29/11/2021
8 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG 29/11/2021
9 Huỳnh Quốc Nam 29/11/2021
10 Nguyễn Thị Bạch Duyên 29/11/2021