Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU HIẾU TRUNG 27/05/2022 01/06/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 27/05/2022
4 nguyễn viết cường 27/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM 27/05/2022
6 Hồ Thị Lệ Xuân 27/05/2022
7 Lê Thị Quỳnh Duyên 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Tuyết Lan 27/05/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SA 27/05/2022
10 PHẠM THỊ BÍCH NGA 27/05/2022