Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ TRUNG DŨNG 27/10/2021 28/10/2021
3 NGUYỄN VĂN ON - TRẦN LỆ SƯƠNG 27/10/2021
4 NGUYỄN VĂN LÝ 27/10/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/10/2021
6 Đặng Thị Kim Tuyên 27/10/2021
7 Phạm Hồng Quang 27/10/2021
8 Lê Trương Thị Huỳnh Như 27/10/2021
9 Trần Văn Thi 27/10/2021 03/11/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/10/2021