Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
3 TRẦN PHƯƠNG 27/01/2022
4 SEBASTIEN POCHAT-COTTILLOUX-DHL 27/01/2022 18/02/2022
5 KISWIRE CORD VIETNAM LTD-DHL 27/01/2022 18/02/2022
6 MCKINSEY & COMPANY-DHL 27/01/2022 18/02/2022
7 VPĐD ASE EUROPE N.V (BỈ)-DHL 27/01/2022 18/02/2022
8 DNTN PHÚ HÀO KHANG 27/01/2022 10/02/2022
9 CÔNG TY TNHH NEXACE VIỆT NAM-DHL 27/01/2022 18/02/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 27/01/2022 18/02/2022