Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC) 27/11/2021
3 NGUYỄN THANH NGA 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH AMERICAN BEAUTY 27/11/2021
5 ĐOÀN VĂN CƯỜNG - NGUYỄN NGỌC LAN 27/11/2021 03/01/2022
6 CÔNG TY TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM 27/11/2021 09/12/2021
7 PHẠM THANH HUẤN 27/11/2021 03/01/2022
8 DIỆP HOÀNG HOA 27/11/2021 03/01/2022
9 DIỆP HOÀNG HOA 27/11/2021 03/01/2022
10 Bùi Thị Bích Hà 27/11/2021 09/12/2021