Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ VĂN MINH 27/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
4 ĐẶNG TUẤN DŨNG 27/10/2021 01/11/2021
5 Nguyễn Phú Lộc 27/10/2021 01/11/2021
6 NGUYEN NGOC HANH DUNG 27/10/2021
7 VÕ MINH HOÀNG 27/10/2021 01/11/2021
8 Nguyễn Phương Nhung 27/10/2021 08/11/2021
9 Nguyễn Thị Hồng Vân 27/10/2021
10 Đỗ Thanh Thu 27/10/2021 01/11/2021