Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Minh Quang 27/05/2022
3 Phạm Văn Trung 27/05/2022
4 Trịnh Ngọc Thanh Thúy 27/05/2022
5 Trần Thùy Dung 27/05/2022
6 Hoàng Hải Bình 27/05/2022
7 Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt 27/05/2022
8 HỒ MAI PHƯƠNG 27/05/2022
9 Công ty TNHH Kỹ Thuật Sao Việt 27/05/2022
10 CÔNG TY TNHH SEN ĐẠI DƯƠNG 27/05/2022