Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Viên 23/05/2022
3 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAO ĐỘNG NHẬT NAM 23/05/2022
4 Hoắc gia linh 23/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 23/05/2022 08/06/2022
6 NGÔ THỊ MỸ HẠNH 23/05/2022
7 Trần Thị Cẩm Linh 23/05/2022
8 QUÁCH ANH BÁCH 23/05/2022
9 LÊ THỊ HỒNG THỦY 23/05/2022
10 LÊ THỊ TUYẾT HỒNG 23/05/2022